Tabellen vi skal bruke

create table sirkel
(
fid integer not null unique,
areal float,
omkrets float,
primary key(fid)
radius float
);

Dette skriver du inn når du er inne i PostgreSQL