Skrive ut

<?php
class db
{
function connect()
{
$connection="host=localhost port=5432 dbname=databasenavn ";
$connection = $connection." user=brukernavn password=passord ";
$conn = pg_pconnect ($connection);

$result = pg_exec ($conn, "SELECT * FROM sirkel;");
$number = pg_numrows($result);

if($number == 0)
{
    print "Fant ingen poster";
}
else
{
print "<table>";
while ($i < $number):
       $areal = pg_result($result,$i,"areal");
       $omkrets = pg_result($result,$i,"omkrets");
       $radius = pg_result($result,$i,"radius");

       print "<tr><td>Areal: </td><td>$areal</td>";
       print "<td>Omkrets: </td><td>$omkrets</td>";
       print "<td>Radius: </td><td>$radius</td><tr>";
       $i++;
    endwhile;
}
print "</table>";
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
pg_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->connect();
$obj->steng_db();
?>

For å få til dette scriptet, må du ha lagd tabellen og lagt til verdier.