Legge inn verdier

<?php
class db
{
function connect()
{
 $connection="host=localhost port=5432 dbname=databasenavn ";
 $connection = $connection." user=brukernavn password=passord ";
 $resource = pg_pconnect($connection) 
 	|| die("Klarte ikke koble til. Uff og uff. ");
}

function legginn()
{
  pg_exec("insert into sirkel values(1, 28.26, 18.84, 3);") 
	|| die("Klarte ikke å legge inn verdier i sirkel.");
  pg_exec("insert into sirkel values(2, 78.54, 31.42, 5);") 
	|| die("Klarte ikke å legge inn verdier i sirkel.");
  
  print "<br>La inn verdier i: sirkel.<br><br>";
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
pg_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->connect();
$obj->legginn();
$obj->steng_db();
?>

Husk å opprette tabellen før du legger noe inn :)