Litt generelt om PostgreSQL

For å komme inn i PostgreSQL skriver man dette. Her er altså brukernavn sindrema og databasenavn sindrema

psql -d sindrema -U sindrema

For å få ut hvilke tabeller som finnes:

\d

Alle spørringer avsluttes med semikolon:

select * from sirkel;

For å avslutte:

\q