Slette tabellen

<?php
class db
{
function connect()
{
$connection="host=localhost port=5432";
$connection = $connection." dbname=databasenavn user=brukernavn password=passord ";

$resource = pg_pconnect($connection) 
	|| die("Klarte ikke koble til. Uff og uff");
}

function generer()
{
  pg_exec("drop table sirkel;") || die("Klarte ikke å slette tabellen.");

  print "<br>Slettet tabellen.<br><br>";
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
pg_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->connect();
$obj->generer();
$obj->steng_db();
?>

For å kunne slette tabellen, må du selvsagt ha opprettet den først :)