XML-paging

Jeg har lagd et script som leser alt i en xml-fil inn i en struct. Denne structen kan man gjøre veldig mye med. Eksemplet jeg har lagt ut, viser en enkel måte å skrive paging. Det er variabelen $perside som bestemmer hvor mange det skal være på hver side.

Se koden

Her er et eksempel med sortert utskrift:

Se koden

Denne koden bruker samme xml-struktur som det første eksemplet. Det er nesten ikke grenser for alt snacks man kan gjøre når man har dette i en tabell. Les om alle funksjonene her

Skrevet av Sindre Mathisen 2001