While

En while-løkke kjøres så lenge et statement er sant. Vi kjører en blokk med kode helt til statementet er usant

<?php
$i = 0;
//initaliserer en variabel

while($i < 10)
//så lenge $i er mindre enn 10, kjøres det som står 
//innenfor klammeparantesene.
    {
        //skriver ut $i i headingoverskrift
        echo "<h1>" . $i . "</h1>";
        //øker i med en
        $i ++;
      }

?>

En while-løkke kan også minne litt om en for-løkke, men det er litt forskjell. En while-løkke kjører så lenge noe er sant, mens en for-løkke kjører helt til et tall er nådd

Skrevet av Sindre Mathisen 2002