Variabel. Hva er vel det?

I koden vår trenger vi å lagre verdier. Dette gjør vi i såkalte variabler.

Koden:
<?
$min_variabel = "Hallo verden";
?>

$ forteller oss at vi har lagd oss en variabel. min_variabel er navnet på variabelen vår, og innholdet er "Hallo verden". Vi har nå lagret tekst i variabelen. Men hva gjør vi om vi ønsker å lagre tall?

Koden:
<?
$min_variabel = 22;
?>

Her gjelder det samme som forklaringen ovenfor, bortsett fra at variabelen innholder 22. Hva om vi vil gange tallene med hverandre og lagre dette i en ny variabel?

Koden:
<?
$min_variabel = 22;
$summen = $min_variabel * $min_variabel;
?>

Okey, jeg har prøvd kodene ovenfor. Hvordan skriver jeg ut resultatene da? Dette gjøres enkelt med print();

Koden:
<?
$min_variabel = 22;
$summen = $min_variabel * $min_variabel;
print $summen;
?>