Skrive ut masse HTML i et PHP-script?

Under vises den absolutt enkleste måten å skrive ut masse HTML eller "" i en print. Vær veldig nøye med å fjerne eventuelle mellomrom ETTER begge EOF. Ellers virker ikke scriptet.

<?
print <<<EOF

<p><strong>Her står det masse HMTL</strong></p>
Og en haug med """"""""""""""""""""""""""""""""

EOF;
?>

Kjør scriptet her

Husk at det beste er å skrive alt innen et par PHP-tagger. Ikke bruke flere!!

Skrevet av Sindre Mathisen 2001