Forskjellig utskrift av tid/dato osv

<?
/* Today is March 10th, 2001, 5:16:18 pm */
$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01
$today = date("j, m, Y");            // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");              // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z '); // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01
$today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');  // It is the 10th day.
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001
$today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');   // 17:03:17 m is month
$today = date("H:i:s");             // 17:16:17
?>

Sakset fra manualen p www.php.net

Viktige funksjoner:

Kjr scriptet her (skriver ut today med en echo)