Text

Det man har mest bruk for i webprogrammering, er muligheten for å ta imot variabler fra textbokser. Dette gjøres ved å bruke forms.

Et eksempel på koden til formen:

<form action="action.php" method="post">
Navn: <input type="text" name="name">
Alder: <input type="text" name="age">
<input type="submit"> </form>

Letteste måten å få tak i disse verdiene er å bruke en kode som denne:

Hei <?php echo $_POST['name']; ?>!
Så du er <?php echo $_POST['age']; ?> år.

Kjør scriptet her