En teller

<?php

//Simple class for counting visits
//Written by Sindre Mathisen

class Teller {
  function count() {
  $countfile = file("alle.txt");
  $count = $countfile[0];
  $count= $count + 1;
  $fp = fopen("alle.txt","w");
  $fw = fwrite($fp,$count);
  fclose($fp);
  echo $count;
  }
}

$obj =& new Teller;
$obj->count();

?>

Kjør scriptet her


Det er veldig fint å kunne se hvor mange som har vært på siden din. Den eneste fellen du kan gå i her, er å legge koden et sted hvor brukeren er flere ganger. Da vil telleren øke med en hver gang brukeren går dit. Husk også å sette rettighetene til teller.txt til Everybody Read/write. Chmod 755 teller.txt

Slik kan du vise antall besøkende på din side:

<p>Antall besøkende: <? include('alle.txt'); ?>.</p>

En versjon som kun teller hver bruker en gang, finner du her