Tabeller.

Ja tabeller er sikkert fint...Men hva i granskogen er det for noe?? Og hva brukes det til? Hvordan kan man visualisere det? En liten forklaring følger nedenfor.

Slik tenker vi oss en tabell:

"Per"
"Ola"
3421
2,12
false

En tabell kan inneholde alt mulig rart. Tekst og tall. Legg merke til at en tabell starter på 0. Ikke 1. Lager vi en tabell med 10 plasser , går denne fra 0 til 9. I vårt tilfelle står Per på plass 0 og Ola på plass 1. En tabellplass kan også inneholde en tabell. Innholdet i tabeller kan vi ordne med på mange måter. Typiske måter å komme seg igjennom tabeller på, er ved hjelp av løkker. Eksempelhvis while-løkker eller for-løkker. Tabeller kan brukes til mye, og er mye brukt i alle programmeringsspråk.

Tabeller er fine ting

Sindre Mathisen 2002