Hente tittelen fra en side

<form method="post">
<input type=text name="url" size=40><input type=submit value="Vis title">
</form>
<br><br>

<?
function finn($url)
{
if(!preg_match("=://=", $url)) || ("Url ikke fullstendig");

$fh = @fopen("$url", "r");
if(!$fh) || ("Klarte ikke å koble til adressen");

$grabfile = fread($fh, 3000);
preg_match("|]*>(.*)|siU", $grabfile, $title);

echo $title;

@fclose($fh);
}

if(!empty($url))
{
finn($url);
}
?>

Prøv det her.

Sindre Mathisen -2002