"Ta tiden" på et script.

Ser det vanskelig ut å lage en "Det tok xxx sekunder å laste denne siden." ?? Det er det ikke!! SindreM gir deg koden :)

<?
//HELT øverst i scriptet. Over ALL HTML og PHP
function getmicrotime(){
list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}

$time_start = getmicrotime();

//Resten av koden din. PHP + all HTML ++

//Helt til slutt i scriptet
$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

//Vi ønsker 4 desimaler
$time = number_format($time , 4);

echo "Det tok $time sekunder å laste siden.";
?>

Skriptet er hentet her.

Prøv det her.

Sindre Mathisen -2002