Summere feltene i en tabell (tall)

<?
$tabell = array( 1, 1, 1, 1);

$summen = array_sum($tabell);
echo "Summen av alle feltene er $summen";

?>

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2002