Søke etter en string i en string

<?
$search = "står";
$tekst = "Her står det mye spennende!";

if(strstr($tekst,$search)) {
     echo "Fant det.";
} else {
     echo "Fant det ikke.";
}
?>

Ønsker du ikke å å skille mellom store/små bokstaver kan du bytte ut strstr(); med stristr();

Viktige funksjoner:

Sindre Mathisen -2002