Fjerne HTML fra tekst.

Ved bruk av input fra former er det ikke alltid vi vil at brukeren skal ha mulighet for skrive inn HTML. Vi kan enkelt fjerne denne HTML`en ved bruke en funksjon som heter strip_tags(); Under ser du et eksempel.

<?
$tekst = "<br><br><b>tekst</b><ol><li> Test</li>";

$nytekst = strip_tags($tekst);

echo $nytekst;
?>

Viktige funksjoner:

Se scriptet her.