Hindre at brukereren kan avbryte scriptet

Hvis du kjører spørringer mot f.eks en MySQL-database, ønsker du at ingen får mulighet til å stoppe disse, ved å trykke 'stop'-knappen. Under ser du et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

//Helt i toppen på scriptet ditt 
$old_abort = ignore_user_abort(true);

//med setningen under, unngår vi at brukeren stopper scriptet ditt
//dette legger du helt i bunnen av scriptet
ignore_user_abort($old_abort);

Funnet på php.net