Sortere en tabell

<?
$tabell = array( 1, 1, 1, 1);

//Vanlig sortering.
sort($tabell);

//Sortere og snu tabellen "på hodet"
rsort($tabell);

?>

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2002