Sjekke variabler

Sjekke om variabelen er null eller ikke finnes:

if(empty($navn_paa_tekstfelt))
{
    echo "Tekstfeltet er null, eller finnes ikke.";
}

Sjekke datatypen på variabelen

if(is_integer($navn_paa_tekstfelt))
{
    echo "Variabelen var et heltall.";
}

Bruk også:
is_bool(), is_float(), is_int(), is_string(), is_object(), is_array(), og is_integer().

Mailadresse eller bare tull??

if(@eregi("^[+_\.\'0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $email))
{
    echo "Gyldig email";
}
else
{
    echo "Ikke gyldig email";
}

Skal du sjekke om input fra former er heltall, må du benytte funksjonen is_numeric();

Skrevet av Sindre Mathisen -2001