Sessions

Sessions varer så lenge man holder nettleseren oppe.

Lage en session:
<!-- Sender med SID i tilfelle cookies er slått av hos klienten. -->
Neste side..
Skriv ut en session:
<? session_start(); ?>

<p>Du sendte verdien: <? echo $_SESSION['logget']; ?></p>

Du kan prøvekjøre scriptet her.

Viktige funksjoner:

Flere session-funksjoner, kan du se her.

Oppdatert 23:42 05.03.2004