Søke i en tabell

<?
$tabell = array( 1, 2, 4, 11);

$key = array_search(11,$tabell);

if($key==="")
{
  echo "Fant ikke 11 i tabellen";
}
else
{
  echo "Fant 11 i tabellen";
}
?>

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2002