Runde av tall

<?

$tall = round(3.4);  // $tall == 3.0
$tall = round(3.5);  // $tall == 4.0
$tall = round(3.6);  // $tall == 4.0

$tall = round(1.95583, 2);  // $tall == 1.96

//For  runde nedover:
$tall = floor(3.9);  // $tall == 3.0

?>

Viktige funksjoner:

Funnet p Zend.com