Å erstatte linjeskift med <br>

<?
// Info: \n står for newline
$string="Hallo..\nHallo..\nHallo..\nHallo..\nHallo..\nHallo..\n\n\n";

//Mulighet 1:
$nystreng = str_replace("\n","<br>",$string);
echo $nystreng;

//Mulighet 2:
$tekst=nl2br($string);
echo "$tekst";
?>

Veldig fint når man vil ha en pent formater utskrift fra en database

Kjør scriptet her

Viktige funksjoner: