Rekursjon i PHP

I visse situasjoner kan det være nødvendig å lage såkalte rekursive funksjoner. Dette vil si at funksjonen kaller opp seg selv. Det er veldig viktig at funksjonen terminerer, ellers får vi en evig løkke.

Det kan være tungvint å lage en fakultet-funksjon. Men se så enkelt det blir med rekursjon!

<?php

function factorial($number) {
	  //Hvis number er større eller lik 0, returnerer vi 1
   if ($number <= 0)
     return 1;
   else {
	 //Kaller opp seg selv med et nytt parameter
     return $number * factorial($number -1);
   }
}

//Kaller opp funksjonen med parameter
echo factorial(4);
?>

Kjør scriptet her

Sindre Mathisen 2002