Tilfeldig sitat eller annen tekst

Denne lille koden gir deg en tilfeldig tekst på skjermen. Det eneste du trenger å gjøre, er å skrive den inn i tabellen.

<?
//Her skriver vi inn teksten vår.
$tabell = array(0 =>
'Over skyene er himmelen alltid blå.',
'Svisker er godt for mage og kropp',
'Hvem visste at BAMA står for Banan Mathisen?');

srand((double)microtime()*1000000);

//Finner en tilfeldig tabellindeks
$plass = rand(0, count($tabell) -1);

//Skriver ut denne indeksen i tabellen.
echo $tabell[$plass];
?>

Kjør scriptet her

Husk å trykke refresh i din nettleser. På den måten kan du se at du virkelig får ut forskjellig tekst hver gang.

Skrevet av Sindre Mathisen 2001