Tilfeldig bilde.

Av og til kan det være artig med tilfeldig valgte bilder på en hjemmesiden. Vi kan løse dette på en meget enkel måte. Slik gjør du dette.

  1. Du kan bare bruke en type bilde. Dette skriver du inn i $filtype (typisk .png, .gif eller .jpg)
  2. Du kaller bildene for 1.jpg, 2.jpg og så videre. Start på 1.
  3. Når du vet hvor mange bilder du har, skriver du inn dette i $antall_bilder.
  4. Tut og kjør!
<?
$antall_bilder = 3;
$filtype = "jpg";

srand((double)microtime()*1000000);

print "<img src=\"". rand(1,$antall_bilder). ".". $filtype."\" alt=\"Bilde\">";
?>

Kjør scriptet her.

Skrevet av Sindre Mathisen 2002