Tilfeldig tall

Dette lille scriptet generer tall mellom 0 og 10.

<?
//Vi M ikke ha med denne p versjoner over 4.2
srand((double)microtime()*1000000);

//Tilfeldig valgt tall mellom 0 og 10
print rand(0,10);
?>

Kjr scriptet her

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2001