Å beskytte en side med passord

Lage en enkel passordbeskyttelse til din side.

I fila login.html

<form action="login.php" method="post">
<input type="text" name="login">
<input type="password" name="passwd">
<input type="Submit">
</form>

I fila login.php

<?
if (empty($_POST['login']))
{
	exit();
}

if(strcmp($_POST['login'],"sindre")==0 && strcmp($_POST['passwd'],"fluor")==0)
{
?>

<html>
<body>

<p>Mitt meget hemmelige innhold: Sindre er tøff.</p>

</body>
</html>
<?
}
else
{
echo "Feil brukernavn og passord";
}
?>

Dette er bare en MEGET enkel måte å lage en passord-beskyttet side. Ønsker du å passordbeskytte flere sider, kan du lage noe tilsvarende og legge dem i en fil du inkluderer på siden din. Jeg pleier å bruke htaccess.