Når kommer påsken?

En litt artig funksjon :)

<?
echo date ("M-d-Y", easter_date(2001));        /* "Apr-15-2001" */
?>

Skrevet av Sindre Mathisen 2001