OOP

PHP har støtter ikke OOP fullt ut enda, men jeg er ganske sikker på at det kommer ganske snart

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN"><html>
<head>
    <title>OOP!!!</title>
</head>
<body>
   <?
   //Vi lager oss en klasse
   class klasse
    {
	  var $minvariabel;
      //i den klassen er det en funksjon
     function test()
     {
		   //initaliserer variabelen som ligger i klassa
		 	 $this->minvariabel="Test";

			 	 //en lokal variabel
         $variable = "kremt";
         //vi lager en referanse til variablelen
         $to = &$variable;
         //og skriver ut referansen
         echo "<h1>$to</h1>";
     }
    }

    class sub extends klasse
    //her lager vi en subklasse
    {

    };

    //oppretter et objekt av subklassen
    $objekt = new sub();
    //kaller opp funksjonen test() som ligger i super OG subklassen
    $objekt->test();

	  //Her lager vi en referanse til objektet vårt
	  $obj =& new sub();
	  $obj->Test();

    //her vises det hvordan man kan skrive ut et helt objekt
    print_r($objekt);
    
    ?>
</body>
</html>

Kjør scriptet her. Det kommer egentlig ikke så mye spennende ut men...

Mer informasjon om dette temaet finner du på phpbuilder.com