Sende en mail

bruke PHP til sende mail (p Linux vel merke), er bare helt glimrende. Hvis man lager en kontaktside, kan man legge inn en form som brukeren kan bruke til taste inn i. Husk for all del legge noe stylesheet p textfeltene og knappene.

I fila kontakt.html

<form action="sendmail.php" method="get">
Navn <input type="text" name="avsender">
Hjemmeside <input type="text" name="hjemmeside">
Email <input type="text" name="email">
Melding:
<textarea rows="8" cols="60" name="melding">
</textarea>
<input type="Submit" value="Send">
</form>

I fila sendmail.php

<?
extract($_GET);

if(mail("mottaker@domene.no", "Mail fra din hjemmeside", 
  "Navn: $avsender\nHjemmeside: $hjemmeside\n 
  Email: $email\nMelding: $melding")==true)
{
  echo "Takk for at du sendte mailen, $avsender. ";
}
else
{
  echo "Fikk ikke sendt mailen. Sorry.";
}
?>

Dette scriptet forutsetter at det er satt opp mail korrekt p serveren. Ellers vil det ikke virke. Kun testet p Linux

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen 2001