Logiske operatorer

En liten oversikt:

PHP syntaksPå norskEksempel
AndOg$tall_1 and $tall_2. Begge må være sanne.
OrEller$tall_1 or $tall_2. En må være sann.
xor-$tall_1 xor tall_2. En men, ikke begge, må være sann.
!Ikke!$tall_1. Ikke sann
&&Og$tall_1 && $tall_2. Begge må være sanne.
||Eller$tall_1 || $tall_2. En må være sann.

Typiske bruksområder:

Sindre Mathisen 2001