Kryptering

En av funksjonene vi kan bruke til å kryptere tekst med, heter md5. Under ser du et eksempel på hvordan nettopp din tekst blir i kryptert versjon.

Koden ser slik ut:

<?

//Her skriver vi inn tekst direkte
md5("tekst");

//Her legger vi teksten vår i en variabel
$min_variabel_som_inneholder_tekst = "Her står det tekst :)";
md5($min_variabel_som_inneholder_tekst);

//Du kan også bruke funksjonen crypt(); som tar samme parameter. Men bruk helst md5();

?>

Skrevet av Sindre Mathisen -2002