If-test (kortform)

<?php
//*****************************************************
//Slik gjorde vi det før
$a=2;
$b=2;

if ($a == $b) 
{
  //hvis innholdet til $a er det samme som innholdet til $b
  print "a er det samme som b [vanlig if]";
  //gjør vi dette
}
//*****************************************************
//Slik ser den nye måten ut

$a = 1;
$b = 2;

$a == $b ? print('a er det samme som b') : print('de er ikke like');

//*****************************************************

Gir outputen:

a er det samme som b [vanlig if]
a er ikke det samme som b[ny if]

Sindre Mathisen 2002