Kommentarer

Her ser du hvordan man kan skrive kommentarer i PHP. Kommentarer er altså tekst i programkoden som ikke kjøres.

<?php
   /*
   Her kan det stå flere linjer...
   blah...blah...
   */
   
   //Her står det kun en linje
   //osv..osv..

?>

Det er veldig viktig å skrive mye kommentarer. På den måten blir det enklere for andre å forstå logikken i programmet ditt. Det blir også lettere for deg selv :)

Sindre Mathisen 2002