Få ut informasjon om brukeren

<?
 echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
 echo "<br>";
 echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
 ?>

Kjør scriptet her

Ønsker i å skrive dette til fil, kan det se slik ut:

<? $today = date( "Ymd", time() );
$fp = fopen("log.txt","a+");
$fw = fwrite($fp,"$today \t");
$fw = fwrite($fp,"$_SERVER["REMOTE_ADDR"] \t");
$fw = fwrite($fp,"$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] \t\r\n");
fclose($fp); 
?>

Dette vil hjelpe deg, hvis du f.eks vil logge alle brukerene som er på siden din, og hvilken software de bruker. Eller du kan lage f.eks en side for Netscape og en for Explorer, og skille med en enkel if-test.

Skrevet av Sindre Mathisen 2001