If-test

<?php
//initialiserer variabler
$a=2;
$b=2;

if ($a == $b) 
{
 //hvis innholdet til $a er det samme som innholdet til $b
 print "a er det samme som b";
 //gjør vi dette
} 
else 
{
 //ellers skriver vi ut dette
 print "a er ikke det samme som b";
}
?>

Gir outputen:

a er det samme som b

I if-tester kan du benytte logiske operatorer. Les om dem her
Her er et eksempel:

<?php
//initialiserer variabler
$a=2;
$b=2;

if ($a == $b && $b > 1) 
{
 //hvis innholdet til $a er det samme som innholdet til $b, OG $b er større enn 1
 print "a er det samme som b, og b er større enn 1";
 //gjør vi dette
} 
else 
{
 //ellers skriver vi ut dette
 print "a er ikke det samme som b, eller $b er mindre eller lik 1.";
}
?>

If-tester kan også vikles i hverandre:

<?php
//initialiserer variabler
$a=2;
$b=2;

if ($a >= 2) 
{
	if($b == $a)
	{
		print "a er det samme som b, og a er større enn 2";
	}
	else
	{
		print "Etellerannet...";
	}
} 
else 
{
	//ellers skriver vi ut dette
  	print "a er mindre enn 2";
}
?>

Ved å bruke === sjekker man på om verdien OG datatypen er lik. Disse brukes veldig ofte i PHP-programmering, så det er bare å lære seg dem!

Sindre Mathisen 2001