Raskere hjemmeside!

En fin måte å få hjemmesiden raskere på, er å gzip-komprimere det hele. Dette kan du kun gjøre hvis hosten støtter nettopp dette. Det er viktig at du ikke legger inn dette på din førsteside (index.php eller default.php). Hvis du gjøre dette skjønner ikke google spesielt mye når den indekserer dine sider. Jeg målte effekten på mine sider, og størrelsen ble redusert med nesten 80%. Hvordan du gjør dette, kan du se nedenfor. Det er viktig at denne koden står OVER alt det andre på siden din.

<?php
 function compress_output($output)
 {
  $crc = pack('V',crc32($output));
  $size = pack('V',strlen($output));
  $output = gzcompress($output, 9);


  $data = "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00";
  $data .= substr($output, 0, strlen($output) - 4);
  $data .= $crc;
  $data .= $size;


  return $data;
 }


 header("Content-Encoding: gzip");
 ob_start("compress_output");
?>
<html>
<head>
...
Resten av siden din

Hvis du kun får noe mygel som output, støtter mest sannsynlig ikke hosten din gzip :) Du kan sjekke effekten på dine sider på denne siten.

Funnet i forumet på PHPBuilder.com