Generell syntaks

PHP-koden skal stå inne i slike tagger:

<?
//her kommer koden
?>

Deklarasjon av en variabel:

I PHP må du bruke $ foran hver variabel. Eks: $minvariabel=5; eller $minstreng="dette er en streng";

Skrive ut ren tekst og tekst med variabel

For å skrive ut noe bruker vi echo eller print. Forskjellen på disse er at print er en funksjon som vil returnere true eller false.

//bare en tekststreng
echo "Dette er en setning.";
print "Dette er en setning";

//vi skriver ut en variabel
$hilsen="Hei";
echo "$hilsen Sindre";
print "$hilsen Sindre";

For-løkke:

for($kk=0; $kk < 10; $kk++)
{
	echo $kk;
}

While-løkke

$i = 1;
while ($i <= 10) {
    echo $i++;
}

If-test

$navn="Sindre Mathisen"; //en string
$tall=2;		 //et tall

//Vi ønsker å teste en string først. Denne skiller små og store bokstaver.
if (strcmp($navn,"Sindre Mathisen"))
{
	echo "De var like!!";
}

//ønsker å teste en string. Denne skiller IKKE mellom store og små bokstaver.
if(strcasecmp($navn,"sINDRe MaThIsEn"))
{
	echo "Disse var også like!!";
}

//Tilslutt vil vi teste et tall. MERK vi bruker == IKKE =
if($tall==2)
{
	echo "Tallet var $tall";
}

//hvis $tall=2 og $navn er "Sindre Mathisen"
if($tall==2 && strcmp($navn,"Sindre Mathisen"))
{
	echo "Begge var like!";
}

Tabell

//initialisering
$tabell  = array(1 => 'Sindre', 'er', 'en gutt');
//skrive ut.
print_r($tabell);