Lage et bilde med PHP (GD).

<?php
Header( "Content-type: image/jpeg");
$image = imagecreate(200,40);
$maroon = ImageColorAllocate($image,100,0,0);
$white = ImageColorAllocate($image,255,255,255);
ImageFilledRectangle($image,30,80,200,130,$maroon);
ImageString($image,40,30,10,'www.sindrem.com',$white);
ImageJPEG($image);
ImageDestroy($image);
?>

Husk at det er best at en include-fil lager bildene, så kaller du opp include-siden ved hjelp av en img src. Får du feilmeldingen 'headers already sent...bla bla', er det fordi du ikke kan skrive ut html på samme siden som du skriver ut bildet.

Resultatet blir da noe slik som dette:

Bilde

Skrevet av Sindre Mathisen 2002