Funksjon

Den enkleste form for funksjon
<?
//Her lager vi funksjonen
function test()
{
//Vi legger inn noe i funksjonen
	echo "<b>Min første funksjon!";
}

//Her kaller vi opp funksjonen vår
test();
?>
En funksjon som tar imot en variabel
<?
//Her lager vi funksjonen
function test($skrives_ut)
{
//Vi legger inn noe i funksjonen
	echo $skrives_ut;
}

//Her kaller vi opp funksjonen vår
test("<b>Min første funksjon!");
?>

Kjør scriptet her

En funksjon er noe som gjør det lettere for deg å strukturere programmet ditt. Det vil også hjelpe deg å gjenbruke samme kode, flere steder.

Viktige funksjoner: