For-løkke

Ei for løkke går altså en viss antall ganger. Dette kan være kjekt hvis vi ser en tendens over at like ting skal skje mange ganger. Legg merke til at denne løkka ligner endel på C++...

Oppbygning av en for-løkke:
for($=0;
Vi begynner på 0
for($=0;$i < 100;
Vi skal fortsette helt til 100
for($=0;$i < 100;$i++)
Vi skal øke $i med en helt til $i < 100
<?
 for($i=0; $i<100; $i++)
 {
 //$i vil bytte innhold for hver gang løkka kjøres. 
 //Første gang er $=0, neste gang er $=1....helt til $i=99
 echo $i;
 echo "<br>";
 }
 ?>

Kjør scriptet her

Skrevet av Sindre Mathisen 2001