Logge feilmeldinger til en fil.

Kodene under viser deg hvordan du kan logge eventuelle feil i koden til til en fil. Ganske enkelt kan du se :)

<?
//Skrive til en fil
error_log ("Noe gikk galt!", 3, "/files/log.tmp");

//Sende en mail
error_log ("Noe gikk galt!", 1,"test@mydomain.com");
?>

Et lite eksempel:

<?
$connect = odbc_connect("navn_på_odbc_kobling", "bruker", "passord");

// spørring
$query = "SELECT name, surname FROM users";

// kjør spørring
if(!$result = odbc_exec($connect, $query))
{
	error_log ("Klarte ikke å kjøre spørringen", 3, "/files/log.tmp");
}
	else
{
	// utskrift fra basen
	while(odbc_fetch_row($result)){
  	$name = odbc_result($result, 1);
  	$surname = odbc_result($result, 2);
  	print("$name $surname\n");
}
}
// lukk
odbc_close($connect);
?>

Skrevet av Sindre Mathisen 2002