<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN"> 
<html>
<head>
       <title>Min fantastiske dynamiske side</title>
</head>
<body>
      <table border="1" width="50%">
      <td width="10%">
       <?
//Lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname "localhost";
var 
$username "brukernavn";
var 
$password "passord";
var 
$userstable "tbl_side";
var 
$dbName "databasenavn";

function 
koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
MYSQL_CONNECT($this->hostname,$this->username,$this->password) || die(mysql_error());
@
mysql_select_db("$this->dbName") || die("Unable to select database");
}

function 
side(&$ID)
{
//Skriver ut alt i tabellen
$query "SELECT overskrift, innhold from tbl_side WHERE ID = $ID";
$result MYSQL_QUERY($query);
$number MYSQL_NUM_ROWS($result);
$i 0;
if (
$number == 0) :
   print 
"<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif (
$number 0) :
       while (
$i $number):
             
$overskrift mysql_result($result,$i,"overskrift");
             
$innhold mysql_result($result,$i,"innhold");
             
//erstatter linjeskift (\n) med <br />. For penere formattert utskrift.
             
$innhold nl2br($innhold);
             print 
"<h1>$overskrift</h1><p>$innhold</p>";
             
$i++;
       endwhile;
endif;
}

function 
kategori()
{
//Skriver ut alt i tabellen
$query "Select ID, linktekst from tbl_side";
$result MYSQL_QUERY($query);
$number MYSQL_NUM_ROWS($result);
$i 0;
if (
$number == 0) :
   print 
"<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif (
$number 0) :
       while (
$i $number):
             
$id mysql_result($result,$i,"ID");
             
$linktekst mysql_result($result,$i,"linktekst");
             print 
"<a href=\"index.php?ID=$id\">$linktekst</a><br>\n\n";
             
$i++;
       endwhile;
       print 
$alt;
endif;
}

function 
steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
MYSQL_CLOSE();
}
//Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->kategori();
?>

      </td>
      <td width="40%">
<?
$ID 
$_GET['ID'];

if(empty(
$ID))
{
    
$ID 1;
    
//Her kan vi IKKE sende inn 1 pga referanseoverføring.
    
$obj->side($ID);
}
else
{
 
$obj->side($ID);
}
$obj->steng_db();
?>
      </td>
      </table>
</body>
</html>