Heltallsdivisjon i PHP

Se for deg følgende problemstilling. Vi har endel poster i en database. Antallet poster varierer. Vi ønsker å splitte utskriften av postene. Altså over 2 celler i en tabell. Ergo vi trenger å dele antall poster på 2, og bruke en if-test.

Men det som er problemet, er at hvis vi skriver $new = ($foo / $bar) får vi mest sannsynlig et desimaltall! For å få heltallsdivisjon trenger vi da å gjøre om koden til denne:

<?php
$foo = 3;
$bar = 2;

$new = (int)($foo / $bar);

//$new er da et avrundet heltall.
print $new;
?>

Dette vil fungere tilsvarende som funksjonen div som finnes i mange andre programmeringsspråk.

Viktige funksjoner:

Sindre Mathisen 2002