<?php
 
#HTML form
echo "<form method=post action=filnavn.php>";
 

#Sjekker at alle inputboksene blir utfylt
if ($etternavn && $fornavn && $epost && $addresse)
{
 

#┼pner tekstfilen
$fh fopen("filnavn.txt""a");
 

#Skriver til teksfilen
fwrite($fh"$etternavn;");
fwrite($fh"$fornavn;");
fwrite($fh"$epost;");
fwrite($fh"$addresse");
fwrite($fh"\n");
fclose($fh); }
 

#HTML input bokser for etternavn, fornavn, epost og addresse
echo "<table>";
echo 
"<tr><td>Etternavn</td><td>:</td><td><input type=text name=etternavn>";
echo 
"<td>Fornavn</td><td>:</td><td><input type=text name=fornavn></td></tr>";
echo 
"<tr><td>Epost</td><td>:</td><td><input type=text name=epost></td>";
echo 
"<td>Addresse</td><td>:</td><td><input type=text name=addresse></td>";
echo 
"<td colspan=2><input type=submit name=add value=LeggTil></td></tr>";
echo 
"</form></table><br>";
 

#(Teller) Skriver ut antall navn i tabellen
$antall_navn 0;
if (
$fh fopen('filnavn.txt','r')){
 while (! 
feof($fh)) {
  if (
fgets($fh,1048576)) {
   
$antall_navn++; }}}
    print 
"<p>Det er $antall_navn navn i tabellen</p>";
 
 
 
#Skriver ut innholdet av tekstfilen og splitter opp innholdet av hver linje.
echo "<table border=1 cellpadding=4 cellspacing=0>";
echo 
"<tr>
 <td bgcolor=lightgrey>Navn</td>
 <td bgcolor=lightgrey>Epost</td>
 <td bgcolor=lightgrey>Addresse</td>
</tr>"
;
 

#Lager en matrise av teksfilen
 
$array file("filnavn.txt");
 
 
 
#Sorterer innholdet i tekstfilen
$sorter sort($array);
 
 
 
#Splitter opp innholdet
 
foreach ($array as $linje)
 {
  
$del=split(";",$linje);
  echo 
"<tr>
 <td>
$del[0]$del[1]</td>
 <td><a href=mailto:
$del[2]>$del[2]</a></td>
 <td>
$del[3]</td>
 </tr>"
; }
?>
</table>