Skrive til og fra fil.

Dette er et php script som åpner en gitt tekstfil, skriver til tekstfilen via en form, og åpner den opp for presentasjon i en tabell. Innholdet av tekstfilen blir også splittet opp med ; og sortert etter etternavn før det skrives ut i tabellform.

Koden viser bruk av litt mer avansert filbehandling og bruk av tabeller. Denne koden kan ganske lett omskrives til for eksempel en gjestebok. Tar du utfordringen?

Se koden her