Forsinkelse/Sleep/Delay

I visse skript vil man ha nytte av at serveren venter et x antall sekunder. For f til dette bruker vi funksjonen sleep(). Inne i () skriver vi antall sekunder. For eksempel sleep(2); Denne funksjonen er fin bruke ved for eksempel loginskript. Da gjr man det vanskeligere for hackere.

Kjr et eksempelscript her

Viktige funksjoner:

Skrevet av Sindre Mathisen -2001